دانلود رایگان


غائب مفقود الاثر وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن-تعداد صفحات 185 ص - دانلود رایگاندانلود رایگان غائب مفقود الاثر وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن-تعداد صفحات 185 صمقدمه الحمد الله الكافيحسب الخلايق وحده و الحمد الله علي نعمه و استزيد من كرمه و اشهد ان لا اله

دانلود رایگان غائب مفقود الاثر وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن-تعداد صفحات 185 ص

مقدمه

الحمد الله الكافيحسب الخلايق وحده و الحمد الله علي نعمه و استزيد من كرمه و اشهد ان لا اله الا هوالموصوف بقدمه و اشهد ان محمداً عبده و رسوله الطاوي السموات بقدمه.

بسم ا.. الرحمنالرحيم - نام خداوندي است كه تا او نخواهد صبا پرده گل نشكفاند و باد گيسوي شمشاد نجنباند،‌بي‌حكم او زمرد غنچه پيچانده نشود ، بي‌صنع او لاله پر ژاله نگردد ، هر ديده‌ايكه نه در جمال آن نام نگرديد ، دوخته باد ، هرقدمي كه نه در راه موافقت حق پويد بهتيغ قطعيت پي كرده باد ، شكر و سپاس بي‌قياس معبودي را جنت قدرته كه آفريننده مخلوقاتعالمست و روزي دهنده نبات و آدم ، كريمي كه خوان نعمتش بر مطيع و بر عامي و اداني واقامي كشيده و گسترده ، رحيمي كه از ديوان رحمتش در گوش جان هرگنهكار چند بار اينندا مي‌رسد كه : هل من تايب هل منمسائل هل من مستغفر .

مقدمه ......................................... 1

تقسيم مطالب ................................... 6

باب نخست كليات

تقسيم موضوع ................................... 8

فصل يكم تعاريف ............................. 10

1) علل غيبت و حكم غايب ........................ 10

2) امور مالي غايب ............................. 15

3) غايب و بقاي زوجيت........................... 17

4) غيبت و حكم دادگاه .......................... 18

5) تعريف غايب مفقود الاثر

و تفكيك آن از مفاهيممشابه (‌غايب مجهول المكان ومفقود) 18

6) عناصر تحقق مفهوم حقوقي غيبت ................ 21

فصل دوم مصوباتمصرحه در مورد غايب مفقود الاثر 22

گفتار يكم قانون مدنيو امور حسبي............ 22

گفتار دوم قوانينمتفرقه .................... 25

باب دوم وضع حقوق مالي غايب

تقسيم موضوع .................................. 28


دو

فصل يكم – وضع حقوقي غايب قبل از نصب امين ..... 31

گفتار يكم وضع حقوقيغايب قبل از مداخله دادستان و نصب امين 31

بنديكم ادارهفضولي اموال غايب .............. 31

بنددوم ادارهاموال غايب به وسيله نماينده قراردادي 32

الف دخالت وكيل............................. 32

ب- اقدام وصي ................................. 34

بند سوم ادارهاموال غايب به وسيله نماينده قانوني 35

گفتار دوم - وضع حقوقي غائب پس از اطلاع مقام قضايي تا نصبامين 36

1- حدود مسئوليت و صلاحيت محلي دادستان ........................... 36

2- مسئول جبران خسارت وارده به اموال غايب .................... 39

3- وضع ايرانيان غايبي كه در خارج اموالي دارند ................ 39

فصل دوم مرحلهتعيين امين ................... 41

تقسيم فصل .................................... 41

گفتار يكم هدف ،شرايطكلي و مفهوم امانت ..... 44

1- هدف از نصب امين 44

2- موارد تعيين امين 44

3- معناي امانت 47

4- شرط ضمان 51

گفتار دوم تقاضايتعيين امين و مرجع صالح .... 53

1- متقاضي تعيين امين ......................................... 53

2-

سه

طريق درخواست تعيين امين ................................... 54

3- وظايف دادگاه و نحوه انتخاب امين ............................. 57

4- نصب امين درخارج از ا يران .................................... 64

5- ضم امين و موارد آن ........................................... 65

6- تعيين امين موقت 67

7- تعيين ناظر 67

8- تعدد امنا و نظار 68

9- قبول امين يا ناظر و دستور دادگاه .......................... 70

گفتار سوم شرايط امين، اولويت‌ها ............ 70

الف شرايط امين............................. 70

ب- اولويت‌هاي نصب امين ........................ 73

گفتار چهارم اختيارات ،وظايف و مسئوليتهاي امين 74

1- شروع وظايف و حدود اختيارات امين غائب ..... 74

2- تنظيم صورت جامع از كليه اموال قبل از مداخله 75

3- نگهداري و اداره اموال .................... 77

4- فروش اموال ضايع شدني ..................... 78

5- فروش اموال منقوله غير لازم ................ 81

6- منع فروش و رهن اموال غير منقول ........... 84


غائب مفقود الاثر وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن-تعداد صفحات 185 ص


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بنر لایه باز سوپرمارکت _ بوفه

بنر لایه باز سوپرمارکت _ بوفه

پکیج مقالات کنفرانس ایمنی، بهداشت و محیط زیست

مجموعه ایی فوق العاده زیبا و شنیدنی از بهترین موسیقی های بی کلام ترکیه ای

ادویه خانگی برای غذاهای دریایی

Beethoven-Symphony No. 9 in D minor, Op. 125, Choral

نقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad

آب و تنش های اجتماعی-سیاسی ، مطالعه موردی گناباد